Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Yoga για μαμαδοκόρες

Μάθημα Yoga σχεδιασμένο για την ιδιαίτερη σχέση μαμάς /κόρης. Σε αυτό το μάθημα δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας με σωματική και πνευματική άσκηση. Ακούμε το σώμα μας, μιλάμε και μοιραζόμαστε.

twitter

facebook

google+