Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Στόχος κάθε προγράμματος στο πολυχώρο εκπαίδευσης είναι η επιστημονική μέθοδος να καλύπτει τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και να οδηγεί τους εκπαιδευτές σε νέα συμπεράσματα άρτια και αξιολογήσιμα.

twitter

facebook

google+