Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διδακτικό προσωπικό

Η μάθηση είναι μια διαδικασία ποικιλόμορφη,  περιλαμβάνει βιολογικές και πνευματικές διεργασίες και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διδασκαλία. Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι αυτός που δίνει τα ερεθίσματα για να επιτευχθεί η αλληλεπίδραση, πρέπει να είναι ο οδηγός στο δρόμο της γνώσης και πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένος. Οι εκπαιδευτές στο Πράξη και Μάθηση αποδεικνύουν  πώς η επιστημονική μέθοδος  και το δημιουργικό πνεύμα οδηγεί στην γνώση με τον πιο ευχάριστο τρόπο.

twitter

facebook

google+